ZASEBNOST in PRAVICE UPORABNIKOV

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate na voljo spodaj predstavljene pravice, ki jih lahko uveljavljate kadarkoli.

Na voljo so vam naslednje pravice

- pravica do dostopa Uporabnik ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@mojaslovenija.org. - pravica do popravka Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. - pravica do izbrisa Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim.

Pravica do izbrisa vam je na voljo v primeru

- da uporabnikovih osebnih podatkov ne potrebujemo več, - ko uporabnik preklice dano privolitev, - gre za nezakonito obdelavo podatkov, - ko izbris osebnih podatkov zahteva zakonodaja. - pravica do omejitve obdelave Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. - pravica do prenosljivosti podatkov Uporabnik ima pravico pridobiti osebne podatke v zvezi z njim, za katere je podal privolitev, in jih posredovati drugemu upravljalcu, ne da bi ga prvi pri tem oviral. - pravica do ugovora Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Vsak ugovor bomo skrbno pregledali in prenehali z obdelavo, če ne bodo obstajali nujni legitimni razlogi za obdelavo osebnih podatkov. - pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov Vsak uporabnik ima pravico, da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Kadarkoli nam lahko na info@mojaslovenija.org pošljete vprašanja ali zahteve povezane z osebnimi podatki in tako uveljavljate svoje pravice povezane z osebnimi podatki. Če nas želite kontaktirati prek pošte, svoj zahtevek pošljite na: Halki d.o.o. Breznikova ulica 15 1230 Domžale Slovenija s pripisom »varstvo osebnih podatkov«.