Pravice uporabnikov

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate na voljo spodaj predstavljene pravice, ki jih lahko uveljavljate kadarkoli.

Na voljo so vam naslednje pravice:

-    pravica do dostopa 
Uporabnik ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@mojaslovenija.org.
-    pravica do popravka
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. 
-    pravica do izbrisa 
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. 


Pravica do izbrisa vam je na voljo v primeru:

-    da uporabnikovih osebnih podatkov ne potrebujemo več,
-    ko uporabnik preklice dano privolitev,
-    gre za nezakonito obdelavo podatkov,
-    ko izbris osebnih podatkov zahteva zakonodaja.
-    pravica do omejitve obdelave
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. 
-    pravica do prenosljivosti podatkov
Uporabnik ima pravico pridobiti osebne podatke v zvezi z njim, za katere je podal privolitev, in jih posredovati drugemu upravljalcu, ne da bi ga prvi pri tem oviral.

-    pravica do ugovora
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Vsak ugovor bomo skrbno pregledali in prenehali z obdelavo, če ne bodo obstajali nujni legitimni razlogi za obdelavo osebnih podatkov. 
-    pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov


Vsak uporabnik ima pravico, da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. 
Kadarkoli nam lahko na info@mojaslovenija.org pošljete vprašanja ali zahteve povezane z osebnimi podatki in tako uveljavljate svoje pravice povezane z osebnimi podatki.
Če nas želite kontaktirati prek pošte, svoj zahtevek pošljite na:

Halki d.o.o.
Breznikova ulica 15
1230 Domžale
Slovenija
s pripisom »varstvo osebnih podatkov«.

?